Laatujärjes­telmä ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 on maailmanlaajuisesti laajimmin käytetty johtamisjärjestelmästandardi lääkinnällisille laitteille. Näiden menestyksekäs suunnittelu ja tuotanto edellyttää laadun johtamisjärjestelmää, joka perustuu kyseiseen standardiin.

Ilmoitettu laitos (Eurofins Expert Services 0537) on todennut Galena Pharman laatujärjestelmän täyttävän standardin ISO 13485:2016 -vaatimukset.

Voimassa olevan sertifikaatin tiedot ovat nähtävissä täältä.