Lääketurva

Galena Pharmalla on oma lääketurvajärjestelmä.

Tämän myötä vastaamme kehityksessä ja markkinoilla olevien lääkevalmisteiden hyöty-riski suhteen jatkuvasta arvioinnista ja tarvittaessa ryhdymme asianmukaisiin toimiin suojellaksemme kansanterveyttä.

Lääketurvajärjestelmämme mahdollistaa sen, että voimme toimia asiakkaan puolesta lääkevalmisteen myyntiluvan haltijana.