Suomessa tuotettua hyvinvointia tuotteillesi

Lupa lääkkeiden teolliseen valmistamiseen

Galena Pharmalla on lupa lääkkeiden teolliseen valmistamiseen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämän päätöksen lupanumero on Dnro 2949/11.01.02/2012. Toimilupa kattaa ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet.

 

Valmistustoiminta kattaa tällä hetkellä seuraavien lääkemuotojen valmistuksen kokonaan:

  • Nesteet sisäiseen käyttöön – oraaliliuokset
  • Muut kiinteät lääkemuodot - jauheet

 

Valmistustoiminta kattaa tällä hetkellä seuraavien lääkemuotojen valmistuksen pakkaamisen osalta:

  • Kapselit, kovat ja pehmeät
  • Tabletit

 

Toimilupa kattaa myös

  • fysikaalisen laadunvalvontatestauksen
  • lääkevalmisteiden tuonnin EU-/ETA-alueelle

 

Todistus nähtävissä EudraGMP-tietokannassa.