Suomessa tuotettua hyvinvointia tuotteillesi

Lupa kliinisten tutkimuslääkkeiden valmistamiseen

Galena Pharmalla on lupa kliinisten tutkimuslääkkeiden teolliseen 
valmistamiseen. Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämän päätöksen lupanumero on Dnro 2949/11.01.02/2012. Toimilupa kattaa ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet.

 

Kliinisten tutkimuslääkkeiden valmistustoiminta kattaa tällä hetkellä seuraavien lääkemuotojen valmistuksen kokonaan:

  • Nesteet sisäiseen käyttöön – oraaliliuokset
  • Muut kiinteät lääkemuodot – jauheet
  • Kapselit, kovat
  • Tabletit
  • Puolikiinteät valmisteet – geelit ja voiteet

 

Toimilupa kattaa myös fysikaalisen laadunvalvontatestauksen.
Todistus nähtävissä EudraGMP-tietokannassa.